דרושים


מכרז חיצוני 1/21 - משגיחי כשרות

משגיחי כשרות

מכרז פומבי 1/20

בלנית - מנקה למקווה שכונת נוף כנרת

מכרז פומבי 2/20

בלנית - למקווה שכונת רמת רזים

מכרז פומבי 3/20

מ"מ / מחליפה בלנית למקווה שכונת נוף כנרת

מכרז פומבי 4/20

מ"מ / מחליפה בלנית למקווה שכונת איביקור

הצעת מחיר לקבלת ייעוץ משפטי למועצה הדתית צפת

ייעוץ משפטי