מכרז פומבי 3/20


מכרז פומבי 3/20
מ"מ / מחליפה בלנית למקווה שכונת נוף כנרת

להורדת טופס הגשת בקשה למועמדות  לחץ כאן