מכרז פומבי 4/20


מכרז פומבי 4/20
מ"מ / מחליפה בלנית למקווה שכונת איביקור

להורדת טופס הגשת בקשה למועמדות  לחץ כאן