בתי כנסת


בתי כנסת

                                          להלן רשימת בתי הכנסת בעיה"ק צפת ת"ו:


בית-כנסתשם הגבאיכתובת בית הכנסתכתובת הגבאיאיזורטלפון
איביקור (מקלט) חב"דיוסף ארז'אןרח' אלכסנדר פכרסקי
איביקור052-7138426
איביקור ספרדיברוך אלאלרח' יסעור איביקור
איביקור050-7856981
 אבוחצירא    שלמה יתחרמז דודשפרינצק 169דרום04-6971153
 אגודת אחים      יוסי אנקרהרצל 1ההגנה 175 דרום 050-8630365
 בית החולים     אלקובי שלמה – ביטוח לאומימרכז רפואי זיוהאחד עשר 363דרום050-5174782
בלום (במתנ"ס)      טרי סלומוןרחוב הרצלת.ד. 411דרום6973668
בנימין הצדיק       מזור אברהםלוחמי הגטאותלוחמי הגטאותדרום6970608
היכל דוד     אלי אסרף גני הדרשכון גני הדר 34/4דרום6971110
זבולון     פנחס בוחניקלוחמי הגטאותרח' טודרום052-2840299
חללי צה"ל       דני כהןשפרינצקשפרינצק 167/1דרום050-7235472
יפה נוף           הרב יוסף אלמשעלימול יפה נוףש.ע. 156דרום052-2477117
 מזוג גלויות    חיים שושן  /  סבג שמעוןויצמן הרצל 24  /  ש. דרום 14דרום055-6623306 / 052-4212106
 סאסי כהן    משה כהןאנילביץאנילביץדרום050-2810196
פרי מגדים נוריאל סופרשפרינצק 323הרצל 43דרום054-8459473
 צעירים האר"י      יגאל ביתן  בית ספר האר"ירחוב הרצלדרום052-2815317
 ר' מאיר בעל נס   דוד ממן ש.דרום 45ש. דרום 51/9דרום6970889
 רשב"י אלברט אלבזרמז דודרח' הרצל 20דרום6971228, 054-4347045
 שערי צדק       אפרים כשרש. דרוםשכון דרום 14/7דרום6972267 054-4451757
תפארת אחיםאבישי יקותיאלאנילביץרחוב אנילביץדרום055-6688445
 ר' דוד בן ברוךאליהו לחיאנירמז דודרמז דוד 122דרום04-6806006
 אורח חיים    בן חיים יצחקשכון כנעןשכון כנען 172כנען052-2521701
 לוי אשכול          עמר אלון   /  יעקב דהןשכונת כנען
כנען052-6543337 / 052-2850629
 בי"ס בית חנה      רסקין שלמה 
קרית חב"ד 220/3כנען04-6972038  052-6252770
 בית אלוקים  ציון אסולין  שכון כנען 8שכון כנען 8כנען052-4532308
היכל לוי יצחקשניאור גרוזמןכנען כנען 231/17כנען6999751
מאמר מרדכי - ע"ש ר' מרדכי פרץ זצ"לר' משה סויסהשכון כנען 12מעלה כנען 257/1  ת.ד. 6385כנען04-6971068   052-6071534
משכן נתן - רומנים      ריזל חייםיוספטל נוף טליהכנען6972602, 052-8966794
 שבט אחים         אברהם מלכה 
זלמן שזר 138/1כנען052-2798630
 שבעת הבנים     הרב אוחנונה אברהם יוספטלשכון כנען  233/7כנען050-7783788
 תורת משה אמת      יצחק כהן   ההסתדרות 49כנעןכנען6972128
ר' עמרם בן דיוואןמרדכי אסוליןש. כנעןש. כנען כנען
שבט אחיםר' יונתן מזוזמעלה כנען 252מעלה כנען 252כנעןהדר עוז 052-2229515
ר' ישראל אבוחציראיהודה דיאיזלמן שז"רש. כנעןכנען054-7437818
ר' חי טייביניב חניאזלמן שזר 235רחוב יוספטלכנען054-6702323
 צעירי חב"ד (היכל לוי יצחק)  משה פרידמן
ת.ד.144כנען6973785,  052-4535899
 קבלה        אלי עמר יוספטליוספטל 30/3כנען6973373
שערי ציון (פרס)      עמוס חלפהיוספטל 3יוספטל 4כנען054-4436266
בית א-ל אהבת שלום    מנשה עזרארח' הגולןרח' אודם 6 רמת רזיםמליבו050-8434095
בית מדרש אליאב      אשר דנהמקלט ברחוב התבור 5התבור מליבו050-7682221
בית רבנו       אייל כהןהתבור 1/5 התבור 1/5מליבו050-2420869
חב"דערנטרוירח' החרמוןרח' החרמוןמליבו054-4770778
בית כנסת דוד ומשה    ויקי אוקיהירדן 15הרדן 15מנחם בגין052-8289472
חב"ד "היכל מנחם"דוד גולדין
נוף האגם 15מנחם בגין682280
מנחם בגין   אבן חיים יעקבמנחם בגיןהחרמון 19/3מנחם בגין6999373
מעייני הישועה    אבי הלאלמנחם בגיןהאלון מנחם בגיןמנחם בגין
לכה דודיאבי אדריכוכב הצפון  1 מנחם בגיןהאסיף 3 מנחם בגיןמנחם בגין052-8785591
אוהבי ישראלאוריאל בן יעקב
נחל דן מנחם בגיןמנחם בגין058-6148248
אש קודש        הרב רונן חזיזהרח' ספירנווה אורניםנווה אורנים050-4159930
ובא לציון גואל    טויטו יקירנווה אורניםנווה אורנים 19נווה אורנים
רחובות הנהרשי אילוזנוף החולה 7נוף הגליל 22נוף כנרת052-9465382
נוף כנרת      יוסי מזוזנוף כנרתנוף כנרת נוף כנרת057-8132913
 קרליבךמאיר גלייזר      רח' ירושלים קניון צפתרח' מגיני צפת 18עיר6972376
האדמו"ר מלעלוב – תפילה למשה      לוסטיג משהרח' טו הנשיא 46עיר050-8434196
חומני עלוש     פיניש מוריס  רח' חומני עלוששכון כנען 254/9עיר050-3722616
יתד התשובהחדד נתןהנריאטה סולדרח' גמזועיר050-763819
נעם ע"ש נעם יהודה הי"ד – בסראיהיוסי סטפנסקירח' הפלמ"ח בסראיהרח' החלוץ 31עיר077-5010421
 עליה     יורם אמסלםרח' הפלמ"חההסתדרות 10עיר052-2479223
שבז"י – בית כנסת תימנים        יואב נדבסמטת הדסהסמטת הדסהעיר050-8358601
 שם ועבר    תורג'מן אליהורח' הפלמ"חסמטת ר' חי טייבעיר050-6733154
 תפילה למשה       מאיר שלג ט"ז מול מלון רימוניםהרצל   עיר 050-9444929
 אבוהב         ניסים זגדוןסמטת אבוהב עיר עתיקה צפתי"ב 104 עיר עתיקה050-4115127
 אבריטש     אוחנה אליהורח' האר"י סמטת אבריטשת.ד. 1057 עיר עתיקה052-3723282
 אלשיך          יוסי בוכניקסימטת אבוהבירושלים 79עיר עתיקה04-6973698  054-6907578
ביר"ב (עיר עתיקה)שמואל

עיר עתיקה050-6725483
 בית יוסף ע"ש ר' יוסף קארו    בן שמעון סמטת אבוהבהרצל 22עיר עתיקה6971343
בית כנסת הגדול דחסידי ברסלבקעניג חייםרחק האר"י
עיר עתיקה052-7623722
בית לוי יצחקזאב פרידמןרח' ירושלים 17 (בישיבה)גבעת שושנהעיר עתיקהז.ב. 6973533 מ. 6972570 הרב: 6972029
בית מדרש האר"י  פנחס זילברמן  רח' האר"יחסכון 2עיר עתיקה6973166
 האר"י האשכנזיגרוס שמואלרח' האר"ינווה אורנים עיר עתיקה054-7803859
 האר"י הספרדיאלי לוי   רח' האר"ירח' יהלוםעיר עתיקה04-6920355  050-6242589
היכל ניסיםזאב שבבורח' האר"יהאר"י 2עיר עתיקה6973649
ויזניץ טוניס      ר' שמילה רפאל עיק עתיקהרחוב הפלמ"ח  20עיר עתיקה6920287
חברת זוהר     כמוס רפאל  עיר עתיקהרח' ל' 100עיר עתיקה6921430
 צאנז  ברוך קלייןרח' תרפ"טחת"ם סופר 18עיר עתיקה6922546   057-3100034
 צורטקוב  אריה פרומוביץרח' בר יוחאירח' צה"ל 6עיר עתיקה052-7636750
 צ'רנוביל    משה ברגר רח' בר יוחאירח יעבץ 3עיר עתיקה6921786
 קאסוב         ישראל רוטנברג    עיר עתיקהק. האומנים רח' ט"ו 28עיר עתיקה6971035
ר' יוסי בנאה    שבבו יוסףעיר עתיקהרח' בית עבועיר עתיקה050-4101477
חב"ד עיר העתיקההרב יוסף זלמנוב  
עיר עתיקהעיר עתיקה6821675
 שערי רחמים        מוטעי יהודהעיר עתיקהנווה אורנים 25עיר עתיקה6920348, 052-2794606
היכל הברכה     דדי ארזהגדוד השלישיהגדוד השלישיפיקוד צפון052-4281804
אהרון אוהב שלום      ניסים מימוןיעקב הופרטיעקב הופרטפיקוד צפון050-7486977
בית מנחםדוד טורקוב
צה"ל 7צה"ל-דרום6921834 זאב פרידמן
חוני המעגל     חמו בנימיןמול צה"ל 12צהל 12צה"ל-דרום053-8862217
 שושנת יעקב     הרב דניאל חסיןצה"ל 7ת.ד. 459צה"ל-דרום6973564, 6922740
אור תורה    גדעון שישהר גלעדרמת רזים רמת רזים052-9462319