הצעות תקציב


הצעות תקציב

להצעת תקציב של המועצה הדתית צפת מאושר ע"י המשרד לשרותי דת לשנת 2019    לחץ כאן

להצעת תקציב של המועצה הדתית צפת מאושר ע"י המשרד לשרותי דת לשנת 2018    לחץ כאן

להצעת תקציב של המועצה הדתית צפת מאושר ע"י המשרד לשרותי דת לשנת 2017    לחץ כאן

להצעת תקציב של המועצה הדתית צפת מאושר ע"י המשרד לשרותי דת לשנת 2016    לחץ כאן