פרוטוקולים


פרוטוקולים

לצפייה בפרוטוקול ישיבת מועצה 3/2018         לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ישיבת מועצה 1/2020         לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ישיבת מועצה 2/2020         לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ישיבת מועצה 3/2020        לחץ כאן